โปรแกรมคำนวณค่ารถรับจ้าง ( แท็กซี่ )
สำหรับประกอบการวางแผนเดินทางไปราชการ ระยะทาง/กิโลเมตร
(แค่ใส่ระยะทาง และ เวลาในการเดินทาง ระบบจะคำนวนให้ทันที)


ระยะทาง กิโลเมตร
เวลารถติด นาที
ค่าโดยสาร บาท